INSIGHTS
In The Know.

Search by

Browse through a selection of articles from our legal experts on topics of interest to investors and businesses in our region.

Recent Developments in Turkish Capital Markets – January 2023

Your Capital Markets Team in Türkiye summarized the latest updates from the Capital Markets Board as well as the issuances approved during January 2023. . Click on the link or image below to read. Recent Developments in Turkish Capital ...

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler – Ocak 2023

Yeni yılın ilk sermaye piyasaları özetimizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan son gelişmeleri özetledik ve Ocak ayı içerisinde onaylanan ihraçları derledik. . Okumak için aşağıdaki resme tıklayınız.  . Türk ...

SPK’dan Birincil Halka Arzlara İlişkin Önemli Duyuru!

Ocak 2023 – Sermaye Piyasası Kurulu (”SPK”) 19 Ocak 2023 tarihli haftalık bülteninde birincil halka arzlara ilişkin alınan ilke kararını (“İlke Kararı”) duyurdu. Söz konusu karar ile halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ...

Turkish Capital Markets Board Issues Decision on IPOs

January 2023 – The Turkish Capital Markets Board (“CMB”), in its weekly bulletin dated 19 January 2023, announced a Principal Decision (“Decision”) stipulating certain rules and requirements for the initial public offerings (“IPO”) of non-public ...

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Bilgi Notu

Ocak 2023 – Elektronik ticaret faaliyetlerinin gelişmesi ile birlikte e-ticaret sektöründe mevzuatsal değişim ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu kapsamda 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ...

Two-minute Recap of Recent Developments in Turkish Personal Data Protection Law – December 2022

January 2023 – In December 2022, the Turkish Personal Data Protection Authority (“DPA”) announced one data breach notification but did not publish any decisions. In December, Turkey’s Constitutional Court continued to conclude cases on ...

Sermaye Piyasası Kurulu halka arzlar için uyulması gereken yeni parasal eşikleri yayınladı

Ocak 2023 – Kurul tarafından 30 Aralık 2022 tarihli 2022/74 sayılı bültende yayınlanan 77/1900 sayılı karar ile sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen tutarlar 2023 yılı için yeniden değerlemeye tabi edilerek belirlendi. Uyulması gereken ...

Türkiye’s Capital Markets Board publishes new monetary thresholds for public offerings

January 2023 – The Board, in its decision numbered 77/1900 (published in the bulletin numbered 2022/74 dated 30 December 2022), has re-evaluated the threshold amounts regulated in Turkish capital market legislation for the year 2023. Some of these new ...

ECJ’s view on attorney-client privilege: When will professional secrecy apply? What is the view from Turkey?

January 2023 – Imagine that you consult a legal issue with your lawyer. You most likely would want the discussion between you and your lawyer to be kept between the two of you. Indeed, this is the reason why correspondence between attorneys and clients ...

Two-minute Recap of Recent Developments in Turkish Competition Law – December 2022

January 2023 – In December 2022, the Turkish Competition Board (the “Board”) published two reasoned decisions and approved eighteen merger and acquisition transactions. The highlight of Turkish competition law in December was that the Board ...