INSIGHTS
In The Know.

  • Home
  • Insights
  • Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler – Mart 2022

Search by

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler – Mart 2022

Bu ayki bültenimizde sermaye piyasası mevzuatından özel bir tebliği sizler için özetledik:

Kitle Fonlaması Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayınlanan Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ No. III – 35/A.2”) ile bir girişimci ya da girişim şirketinin Kurul tarafından izin verilen platformlar aracığıyla halktan para toplayarak fonlanması mümkün kılınmakta. Tebliğ No. III – 35/A.2 kitle fonlamasının genel esaslarına yer verirken platformların ve girişim şirketlerinin taşıması gereken kriterleri de belirlemekte.

Tebliğ No. III – 35/A.2’ye göre kitle fonlaması paya dayalı kitle fonlaması ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması olmak üzere iki şekilde yapılabilmekte. Kitle fonlaması yoluyla fon toplayamayacak şirketlere ise ilgili tebliğde yer verilmekte.

Bu özetimizde Tebliğ No. III – 35/A.2’nin öne çıkan düzenlemelerini sizler için özetledik.

Platformların Fonlama Sürecindeki Rolü ve Sahip Olması Gereken Unsurlar

Tebliğ No. III – 35/A.2 uyarınca platformların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için platformların; (i) anonim şirket olması, (ii) belirli bir asgari sermayeye sahip olması ve (iii) platform kurucularının belirli nitelikleri taşıması gibi bazı kriterleri karşılaması gerekmekte. Ek olarak platformun ortaklık yapısındaki değişikliklerin, değişikliğin oranı ve niteliğine göre Kurul onayına veya yazılı bildirim yapılmasına tabi tutulması öngörülmekte.

Platformlar kitle fonlaması sürecinde yatırımcılardan toplanan fonları bir emanet yetkilisi nezdinde fonlanan şirket adına açılan banka hesabında bloke etmekte. Akabinde toplanan fonların ilgili şirkete aktarılmasını ya da tebliğ çerçevesinde belirlenen esaslar neticesinde yatırımcılara iade edilmesini sağlamakta.

Paya ve Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Yoluyla Fon Toplanmasının Genel Çerçevesi

Paya dayalı kitle fonlamasında, fonların girişimciye aktarılmasından önce yeni bir anonim şirketin kurulmuş olması zorunlu tutulmakta. Eğer girişim şirketi bir limited şirket ise tebliğde belirtilen süreler içerisinde şirketin anonim şirkete dönüşümünün tamamlanması ve tescil edilmesi gerekecek. Bu ihtimalde fonlar yalnızca sermaye artırımı yoluyla yeni çıkarılacak paylar karşılığında şirkete aktarılacak. Eğer fon toplayan şirket hali hazırda zaten bir anonim şirket ise toplanan fon tutarında bir sermaye artırımı yapması gerekecek.

Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında ise, borçlanma aracı dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı karşılığında borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürütülemeyecek. Platform yönetim kurulu tarafından belirlenen yatırım komitesi, borçlanma aracı ile fonlanan şirketin geri ödemeleri düzenli olarak yapıp yapamayacağı hakkında bir değerlendirme raporu hazırlayacak.

Her iki kitle fonlaması türünde de Tebliğ No. III – 35/A.2 bazı ortak düzenlemelere yer vermekte. Buna göre;

  • Fon toplama için başlatılan kampanya süresi 60 günü geçemeyecek,
  • Yatırımcılar, ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 saat içerisinde cayma haklarını kullanılabilecek, ve
  • Herhangi bir kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişimci veya girişim şirketi tarafından bir başka paya ya da borçlanmaya dayalı yeni kampanya süreci başlatılamayacak. Ancak bir proje için paya dayalı kampanya süreci devam ederken aynı proje için borçlanmaya dayalı bir süreci başlatmak ve bunun tersi de tebliğ kapsamında mümkün olacak.

Yatırım Limitleri Belirlendi

Tebliğ uyarınca nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler bir takvim yılında en fazla 50.000 TL yatırım yapabilmesi mümkün. Bu limit, yatırım tutarı 200.000 TL'yi geçmemek kaydıyla ilgili yatırımcının yıllık gelirinin %10'u olarak da uygulanabilmekte. Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında bu meblağlara ek olarak nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler tek bir projede maksimum 20.000 TL yatırım yapabilecek.

Nitelikli yatırımcılar, kitle fonlaması yatırımları için yukarıdaki sınırlamalardan muaf olacaklar.

 SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR – MART 2022 

İLK HALKA ARZLAR

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Ensari Deri Gıda Sanayi ve

Ticaret A.Ş.

Bedelli Sermaye Artışı

VE

Mevcut Pay Satışı

6.500.000 TL

VE

2.000.000 TL

Smart Güneş Enerjisi

Teknolojileri Araştırma

Geliştirme Üretim Sanayi

ve Ticaret A.Ş.

Bedelli Sermaye Artışı

VE

Mevcut Pay Satışı

25.500.000 TL

VE

6.340.000 TL

LDR Turizm A.Ş.

Bedelli Sermaye Artışı

VE

Mevcut Pay Satışı

13.000.000 TL

VE

4.000.000 TL

 

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda

Sanayi Ticaret A.Ş.

Tahsisli (Alpha Ventures Investment LLP’ye)

15.000.000 TL Satış Bedeli Karşılığı Yeni Hisse

Mavi Giyim Sanayi ve

Ticaret A.Ş.

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

49.657.000 TL

Aksigorta A.Ş.

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

306.000.000 TL

  

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

TAVAN LİMİTİ

Orfin Finansman A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

400.000.000 TL

DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

150.000.000 TL

Ak Faktoring A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

130.000.000 TL

Doruk Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

90.000.000 TL

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Yurt Dışı

6.000.000.000

ABD Doları

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

100.000.000 TL

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

150.000.000 TL

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Nurol Holding A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

QNB Finans Faktoring A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

654.000.000 TL

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

3.000.000.000 TL

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

169.000.000 TL

Şeker Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

188.000.000 TL

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

1.200.000.000 TL

Koç Finansman A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

345.000.000 TL

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

400.000.000 TL

Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

600.000.000 TL

ING Bank A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

8.000.000.000 TL

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yurt Dışı

7.000.000.000

ABD Doları

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

220.000.000 TL

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

1.500.000.000 TL

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

600.000.000 TL

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Yurt Dışı

600.000.000 ABD Doları

 

DİĞER İHRAÇLAR

ORTAKLIK ADI

KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

Emlak Varlık

Kiralama A.Ş.

Garanti Finansal

Kiralama A.Ş.

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Yatırım Varlık

Kiralama A.Ş.

Zorlu Enerji

Elektrik Üretim

A.Ş.

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Nitelikli Yatırımcı

Ak Yatırım Menkul

Değerler A.Ş.

-

Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası

Halka Arz/Nitelikli

Yatırımcı

Nurol Varlık

Kiralama A.Ş.

Nurol Yatırım Bankası

A.Ş.

Yönetim Sözleşmesine Dayalı

Kira Sertifikası

Tahsisli/Nitelikli

Yatırımcı

 

wm-website_K_Introducing_your_capital_markets_team...17012022