INSIGHTS
In The Know.

 • Home
 • Insights
 • Sermaye Piyasası Kurulu halka arzlar için uyulması gereken yeni parasal eşikleri yayınladı

Search by

Sermaye Piyasası Kurulu halka arzlar için uyulması gereken yeni parasal eşikleri yayınladı

Ocak 2023 – Kurul tarafından 30 Aralık 2022 tarihli 2022/74 sayılı bültende yayınlanan 77/1900 sayılı karar ile sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen tutarlar 2023 yılı için yeniden değerlemeye tabi edilerek belirlendi. Uyulması gereken yeni eşiklerden bazıları, payların halka arzlarında taşıması gereken şartları da kapsamakta.

Yeniden değerlendirilen eşikler uyarınca:

 • Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış harici halka arz edilecek paylarının piyasa değeri 231.903.989 TL’nin altında olursa, bu payların nominal değerinin %25’ine tekabül eden payların da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır bir şekilde bekletilmesi gerekli.
 • Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen ortaklıkların asgari 30.000.000 TL’lik sermayeye sahip olması gerekli.
 • Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklığın, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının piyasa değerinin;
  • 000.000 TL'nin altında olması durumunda satılamayan payların tamamı için,
  • 000.000 TL ile 250.000.000 TL arasında olması durumunda ise, satılamayan payların 150.000.000 TL’ye kadar olan kısmının tamamı, aşan kısmının ise yarısı için.

aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak ortaklığa karşı yüklenimde bulunması ve yüklenim sözleşmesini Kurul’a göndermesi gerekli, ve.

 • Payları ilk defa halka arz edilecek olan ortaklıkların özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının:
  • Aktif toplamı 2021 yılı için 270.000 000 TL’den ve 2022 yılı için 450.000.000 TL’den az veya,
  • Net satış hasılatının 2021 yılı için 180.000.000 TL’den ve 2022 yılı için 300.000.000 TL’den az olmaması gereklidir.

Daha fazla bilgi için Sermaye Piyasası Ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. 

Capture_1