INSIGHTS
In The Know.

Search by

Browse through a selection of articles from our legal experts on topics of interest to investors and businesses in our region.

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler – Haziran 2022 

Türkiye’deki Sermaye Piyasası Ekibiniz olarak İstanbul Finans Merkezi kuruluşunu, Türk Lirası kredi kullanımına getirilen döviz varlığı sınırlamalarını, Haziran 2022’de onaylanan ihraçları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevzuat ...

Recent Developments in Turkish Capital Markets – June 2022

Your Capital Markets Team in Türkiye summarized the establishment of Istanbul Financial Center and the new TL borrowing restriction, as well as issuances approved and regulatory changes introduced by the Capital Markets Board during June 2022. . Commodity ...

Recent Developments in Turkish Capital Markets – May 2022

Your Capital Markets Team in Turkey summarized the international bond offering requirements in Turkey as well as issuances approved by the Capital Markets Board during May 2022. . International Bond Offering Requirements for Turkish Issuers

Turkish IPO and Listing Requirements

Your Capital Markets Team in Turkey summarized the Turkish IPO and Listing Requirements for you. . Click here to read. ...

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler – Nisan 2022

Sermaye Piyasası Kurulu’na yeni atamalar. Cumhurbaşkanı 18 Nisan 2022’de Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) yeni başkan, başkan vekili ve üye ataması yapmıştır. İbrahim Ömer Gönül başkan, Mutalip Ünal başkan vekili ve ...

Recent Developments In Turkish Capital Markets – April 2022

New appointments to the Capital Markets Board. The President of Turkey appointed a new president, vice-president and a new member to the Capital Markets Board (“CMB”) on 18 April 2022. İbrahim Ömer Gönül has been appointed as president ...

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler – Mart 2022

Bu ayki bültenimizde sermaye piyasası mevzuatından özel bir tebliği sizler için özetledik:. Kitle Fonlaması Tebliği. Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayınlanan Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ No. III – ...

Recent Developments In Turkish Capital Markets – March 2022

In this monthly bulletin, we have summarized a specific piece of capital markets legislation for you: Turkish Crowdfunding Communiqué. Turkish Crowdfunding Communiqué. Communiqué No. III – 35/A.2 (“the Crowdfunding Communiqué”) ...

Recent Developments In Turkish Capital Markets - February 2022

The CMB Issued the Communiqué on Issuance of Secured Capital Market Instruments . By the end of January, the CMB issued “The Communiqué on the Procedures and Principles on the Issuance of Secured Capital Market Instruments” which regulates ...

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler- Şubat 2022

SPK Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracını Düzenleyen Tebliğ Yayımladı . Ocak ayının sonunda, SPK teminatlı sermaye piyasası ihracı ve buna ilişkin kavramlar ile birlikte teminat yöneticisi ve yöneticinin sorumluluklarını ...